MY LIFE COMPANY

تمام تولیدهای MY LIFE COMPANY دارای مهر آزمایش انستیتوهای "دِرما کنسالت" که غیروابسته می باشد، هستند .
تمام مطالب مطرح شده روی پوست تحقیق و به اثبات رسیده است.
1- مرحله اول: آمادگی – تولید ماده اوره را، که برای ذخیره رطوبت در پوست ضروری است، در بدن تسریع می کند
2- مرحله دوم: ذخیره حداکثر رطوبت برای مثال توسط اسید هیالورون (Hyaluronsäure).
3- مرحله سوم: محافظت از خشک شدن پوست – استراتژی پایدارترین ماده در طبیعت، رطوبت پوست شما را نگهداری می کند.
MLC X-treme Bio-Protect بسیار موثر عمق چروک ها را کاهش می دهد و چروک ها را ز بین می برد.

MY LIFE COMPANY
GmbH
Im buhles 5
61479 glahuetten
Germany